We eren het land dat ons onderhoudt, de wateren die ons het leven geven, en de lucht welke ons onze levensadem geeft