Voor allen welke dit nodig hebben.

 

 Dit vuur brandt voor allen die hulpbehoeftig zijn, 

 

zij welke zijn op de vlucht voor oorlog,

 

zij welke zijn op de vlucht voor milieurampen,

 

zij welke zijn op de vlucht voor tirannie,

 

zij welke zijn op de vlucht voor terreur

 

en verder zij allen welke dit nodig hebben

 

waar ook ter wereld

 

Onze gedachten zijn bij hen die dit nodig hebben

 

Moge zij weer de kracht krijgen om het leven opnieuw op te bouwen.

 

Awen, Awen, Awen